BADU Jet Turbo Pro Antriebssatz 25 m, 232.5200.001

Art.nr.
232.5200.001
3,0 kW/400V
3,0 kW/400V
Copyright © 2023 OKU Obermaier GmbH