BADU Jet Turbo Pro Antriebssatz 10 m, 232.5200.000

Art.nr.
232.5200.000
3,0 kW/400V
3,0 kW/400V
Copyright © 2023 OKU Obermaier GmbH